Tilausehdot

Tilausehdot muuttuvat 11.11.2020 alkaen. Lue lisää >>

Päivitetty 25.6.2020.  Lisätty tieto laskutustapalisästä. 

Sanoma Media Kustannus Oy:n kustantama Merikarvia-lehden (jäljempänä lehti) ilmestyy pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Ilmestymättömät päivät on tarkistettavissa täältä.

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin lehden tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3 tai 2 kuukautta tilausmuodosta riippuen). Jatkuva tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden jatkuvan tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun vähintään 3 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.

2. Tilausvaihtoehdot

Tilaus sisältää painetun lehden liitteineen, verkon maksullisen sisällön ja digitaalisen näköislehden. Tilauksessa sovelletaan lehden tilausehtoja ja soveltuvin osin verkkopalvelun käyttöehtoja.

Lehden voi tilata myös ilman painettua lehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja ja soveltuvin osin lehden tilausehtoja. Digitilaukseen sisältyy verkkopalvelun maksullisten juttujen lukuoikeus sekä näköislehti. Digitilaus on voimassa joka päivä.

3. Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan- tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta sekä kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jatkuvan tilauksensa tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle. Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

Maksukortilta veloitetun jatkuvan tilauksen voi irtisanoa aina veloitetun kauden loppuun. Irtisanominen on kuitenkin tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen seuraavaa veloitusajankohtaa, jotta voimme varmistaa, ettei seuraavaa veloitusta tehdä asiakkaan maksukortilta. Veloitus tapahtuu aina uuden maksujakson ensimmäisenä päivänä. Ajankohdan voi tarkistaa Tilaustietoni-sivulta, josta se löytyy maksutiedot-otsikon alta.

4. Tilausten alkamisaika
Tilauksen voi aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 11.00 tehty tilaus alkaa yleensä seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tai muuna pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä.

5. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset
Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää painetun lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 11.00 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 2 päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kuukaudeksi. Vähintään 2 päivän pituinen tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää jatkuvan tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytystä vastaavalla ajalla. Määräaikaista tilausta jakelunkeskeytys ei pidennä. Verkkopalvelun sisällöt ja näköislehti ovat käytössä 2 kk:n ajan/ kalenterivuosi, kun painetun lehden jakelu on keskeytetty. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

6. Laskutusjakson muutokset
Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset
Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon, jonka saa pyydettäessä asiakaspalvelusta. Yleisimmät tilaushinnat ovat nähtävissä myös lehdessä julkaistavassa yhteystiedot-laatikossa. Lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan painetussa lehdessä, lehden verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Lahjatilauksissa ehtoja sovelletaan lahjan saajaan. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen, mutta lahjalehden saaja voi olla myös alle 18-vuotias. Muilta osin alennushintaiseen tilaukseen sovelletaan jatkuvan tai määräaikaistilauksen ehtoja.

Tilaus alle 30-vuotiaalle: 18-29-vuotias voi tilata Merikarvia-lehden itselleen omaan talouteen normaalia tilaushintaa edullisemmin. Alennus lasketaan minkä tahansa tilaustuotteen normaalista hinnastohinnasta eikä siihen voida yhdistää muita tarjouksia. Tilausedun saaminen edellyttää tilaajan syntymäajan ilmoittamista ja sitä, että hän asuu omassa taloudessaan. Tilaajan tulee olla yksityishenkilö. Kun tilaaja täyttää 30 vuotta, tilaus jatkuu normaalihintaisena tilausehtojen mukaisesti. Lahjatilauksissa ehtoja sovelletaan lahjan saajaan. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen. Muilta osin alennushintaiseen tilaukseen sovelletaan jatkuvan tai määräaikaistilauksen ehtoja.

Muut alennushintaiset tilaukset: alennus lasketaan minkä tahansa tilaustuotteen normaalista hinnastohinnasta eikä siihen voida yhdistää muita tarjouksia.

8. Tilauksen maksaminen
Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Lehden tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, sähköpostilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.9.2020 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv). Verkossa tehty tilaus on mahdollista tapauskohtaisesti maksaa yleisimpien verkkopankkien kautta, luottokortilla tai MobilePay-mobiilimaksulla.

Tilaajan tulee maksaa tilaus eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Erääntyneestä laskusta lähetämme maksukehotuksen, joka sisältää alkuperäisen tilaussumman lisäksi maksumuistutuslisän. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, lehti voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen.

9. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä
Lehti pyritään jakamaan palvelulupauksen mukaisesti kaikilla jakelualueilla. Säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia.

Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli lehti jää lehdestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee reklamoida siitä kahden arkipäivän kuluessa lehden jakeluoperaattorille, jonka yhteystiedot löytyvät lehden yhteystietolaatikosta ja verkkosivustolta. Lehti toimittaa puuttumaan jääneen lehden viimeistään seuraavana ilmestymispäivänä. Lehdellä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Lehti toimitetaan force major (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.)-varauksin. Lehti ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Etämyynti
Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

11. Tietosuoja
Lehden tilaajat ovat Sanoma Media Finland Oy / Sanoma Media Kustannus Oy asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Lehdellä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä ja näiden yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan sisäistä koulutustarkoitusta varten sekä asiakastapahtumien varmentamiseksi.