Ilmoitusehdot ja -säännöt

Ilmoitusehdot ja -säännöt 

  • Perheilmoitukset
  • Kuolinilmoitukset
  • Aluemarkkinat
  • Markkinapaikka
  • Seurapalsta
  • Luokitellut ilmoitukset

Sanoma Media Kustannus Oy:n kuluttajailmoitusehdot

4.5.2020

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (jäljempänä ilmoittaja) ostaa Sanoma Media Kustannus Oy:n verkkopalvelusta perheilmoituksen tai muun kuluttajailmoituksen (jäljempänä ilmoitus) julkaistavaksi Sanoma Media Kustannus Oy:n kustantamassa lehdessä.

Maksuehdot ja Ilmoittajan maksuvelvollisuus

Verkossa tehty ostos maksetaan yleisimmillä verkkopankeilla, luottokorteilla, MobilePayllä, Siirrolla tai Pivolla. Kuolin-, seurapalsta- ja kokousilmoitukset on lisäksi mahdollista maksaa myös laskulla, jolloin ilmoittajan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä.

Mikäli ilmoituslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä Sanoma Media Kustannus Oy siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Ilmoittaja vastaa tällöin perintätoimiston yleisesti käytössä olevista kuluista.

Laskutettavissa ilmoituksissa Sanoma Media Kustannus Oy vaatii ilmoittajan sosiaaliturvatunnuksen tai y-tunnuksen. Kuolinilmoituksissa ja surukiitosilmoituksissa ilmoituksen jättäjä vastaa ilmoituksen maksamisesta, mikäli pesä on varaton.

Sanoma Media Kustannus Oy voi edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua. Asiakaskohtaiset neuvottelut käydään ennen ilmoitusten julkaisua.

Maksuaika kuluttajille on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä.

Laskuhuomautukset ja -reklamaatiot

Ilmoituslaskuja koskevat huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluttua laskun päiväyksestä Sanoma Media Kustannus Oy:lle: puhelin 010 665 4000 (puhelun hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. sis.alv. 24%, sama hinta soittaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä ja matkapuhelimesta.)

Ilmoitushinnat

Ilmoituksen hinta riippuu ilmoittajan valinnoista ja ilmoituksen koosta.

Laista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia.

Arvonlisävero

Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Ilmoitusten julkaiseminen ja Ilmoituksia koskevat reklamaatiot

Ilmoitus varataan varausaikataulun mukaisesti. Voimassa olevat jättöajat voi tarkistaa lehden jätä ilmoitus, hinnat ja jättöajat -sivulta.

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan varattuna päivänä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Sanoma Media Kustannus Oy:n vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Sanoma Media Kustannus Oy ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä ilmoituksen mainosarvoa.

Sanoma Media Kustannus Oy ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu Sanoma Media Kustannus Oy:lle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.

Mainontaa koskeva lainsäädäntö, normisto ja säännöstö

Ilmoittaja vastaa Ilmoituksen sisällön asianmukaisuudesta sekä Ilmoituksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sanoma Media Kustannus Oy noudattaa ja soveltaa käyttöön Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä, alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia.’

Lehti ei julkaise osastolla prostituutioon, puhelinseksipalveluihin eikä viihdelinjoihin liittyviä ilmoituksia.

Ennustajien telepalveluilmoituksiin vaaditaan seuraavat yhteystiedot:

Palvelua tuottavan yrityksen virallinen nimi, jolla on Y-tunnus. Myös kaupparekisteriin merkitty aputoiminimi hyväksytään, mikäli aputoiminimen haltijalla on Y-tunnus. Viralliseksi nimeksi hyväksytään yrityksen kaupparekisteriin merkitty virallinen nimi ilman yhtiömuotoa osoittavaa tunnusta kuten Oy tai Ky.

Osoite/PL. Postin hyväksymät postitoimipaikkoja koskevat lyhenteet käyvät. Postinumero on aina pakollinen.

Palvelun hinta (minuuttiveloituskustannus, puhelun perusmaksu sekä nauhoitteiden osalta puhelun kestoaika)

Myös valtakunnallisten yritysnumeroiden (0102–0109, 0201-, 0203–0208-, 029-, 0301–0309-, 075xy3–075xy9- ja 076-alkuisia numeroita) osalta on kerrottava puhelun hinta sekä jonotuksen hinta.

Ilmoituksen peruuttaminen

Ilmoittajalla on oikeus peruuttaa ostamansa ilmoitus ilmoittamalla siitä Sanoma Media Kustannus Oy:n asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ilmoituksen ostamisesta. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Tietosuoja

Sanoma Media Kustannus Oy käsittelee tilaajien henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti.

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoma Media Kustannus Oy:n väliset puhelut voidaan tallentaa asiakastapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa ilmoittaja voi olla yhteydessä ilmoitusta koskevan lehden asiakaspalveluun: puhelin 010 665 5700 (puhelun hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. sis.alv. 24%, sama hinta soittaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä ja soittaessa matkapuhelimesta.)

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.