Tilausehdot

Tilausehdot muuttuvat 11.11.2020 alkaen. Lue lisää >>

Päivitetty 25.6.2020.  Lisätty tieto laskutustapalisästä. 

Sanoma Media Kustannus Oy:n kustantama Aamulehti ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. ILMESTYMÄTTÖMÄT PÄIVÄT ovat tarkistettavissa Aamulehden verkkosivuilta.

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Aamulehden tilauksiin.

Aamulehti voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja Aamulehdestä saa Aamulehden asiakaspalvelusta.

1. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta). Jatkuva tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä Aamulehden asiakaspalveluun vähintään 3 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Henkilöasiakas, jolle tulee Aamulehti jatkuvana tilauksena, on kanta-asiakkaamme, jolle kuuluvat kanta-asiakaskortti ja -edut.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä Aamulehden asiakaspalveluun.

2. Tilausvaihtoehdot

Aamulehden tilaus sisältää painetun lehden liitteineen, kaikki Aamulehti.fin sisällöt, digitaalisen näköislehden ja uutissovelluksen (iOS/Android). Aamulehden voi tilata viikon jokaiselle päivälle (7-päiväinen tilaus), vain arkipäiville (maanantai-perjantaitilaus) tai viikonlopuksi. Viikonlopputilaus voi olla perjantai-sunnuntaitilaus tai lauantai-sunnuntaitilaus. Kaikissa vaihtoehdoissa digitaaliset palvelut (verkkopalvelu, näköislehti ja uutissovellus) ovat käytössä joka päivä. Painettu lehti voidaan toimittaa viikonloppuna (la – su) eri osoitteeseen kuin arkena (ma – pe). Tilauksessa sovelletaan Aamulehden tilausehtoja ja soveltuvin osin Aamulehti.fi:n käyttöehtoja.

Aamulehden voi tilata myös ilman painettua lehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan Aamulehti.fi:n käyttöehtoja ja soveltuvin osin Aamulehden tilausehtoja. Aamulehti Digi -tilaukseen sisältyy Aamulehti.fin kaikki sisällöt, näköislehti ja uutissovellus. Digitilaus on voimassa joka päivä.

3. Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan tilauksen tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien tai käytetyn lukuoikeuden hinta. Irtisanoessaan jatkuvan tilauksensa tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle. Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

Maksukortilta veloitetun jatkuvan tilauksen voi irtisanoa aina veloitetun kauden loppuun. Irtisanominen on kuitenkin tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen seuraavaa veloitusajankohtaa, jotta voimme varmistaa, ettei seuraavaa veloitusta tehdä asiakkaan maksukortilta. Veloitus tapahtuu aina uuden maksujakson ensimmäisenä päivänä. Ajankohdan voi tarkistaa Tilaustietoni-sivulta, josta se löytyy maksutiedot-otsikon alta.

4. Tilausten alkamisaika

Tilauksen voi aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen kello 16.30 tehty tilaus alkaa yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä.

5. Tilausten jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Aamulehden painetun lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Aamulehden asiakaspalveluun. Arkena ennen kello 16.30 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 2 päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kuukaudeksi. Tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää jatkuvan tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajalla. Määräaikaista tilausta jakelunkeskeytys ei pidennä. Aamulehti.fi, uutissovellus ja näköislehti ovat käytössä 2 kk:n ajan/ kalenterivuosi, kun painetun lehden jakelu on keskeytetty.

Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

6. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon, jonka saa pyydettäessä Aamulehden asiakaspalvelusta. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Aamulehdessä ja Aamulehti.fissä. Aamulehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Aamulehdessä, Aamulehti.fissä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Aamulehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilaus alle 30-vuotiaalle: 18-29-vuotias voi tilata Aamulehden itselleen omaan talouteen normaalia tilaushintaa edullisemmin. Alennus lasketaan minkä tahansa tilaustuotteen normaalista hinnastohinnasta eikä siihen voida yhdistää muita tarjouksia. Tilausedun saaminen edellyttää tilaajan syntymäajan ilmoittamista ja sitä, että hän asuu omassa taloudessaan. Tilaajan tulee olla yksityishenkilö. Kun tilaaja täyttää 30 vuotta, tilaus jatkuu normaalihintaisena tilausehtojen mukaisesti. Lahjatilauksissa ehtoja sovelletaan lahjan saajaan. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen, mutta lahjalehden saaja voi olla myös alle 18-vuotias. Muilta osin alennushintaiseen tilaukseen sovelletaan jatkuvan tai määräaikaistilauksen ehtoja.

Muut alennushintaiset tilaukset: alennus lasketaan minkä tahansa tilaustuotteen normaalista hinnastohinnasta eikä siihen voida yhdistää muita tarjouksia.

8. Tilauksen maksaminen

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Aamulehden tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, sähköpostilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan 1.9.2020 alkaen 2,90 euron suuruinen laskutustapalisä laskua kohden (sis. alv). Verkossa tehty tilaus on mahdollista tapauskohtaisesti maksaa yleisimpien verkkopankkien kautta, luottokortilla tai MobilePay-mobiilimaksulla.

Tilaajan tulee maksaa tilaus eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Erääntyneestä laskusta lähetämme maksukehotuksen, joka sisältää alkuperäisen tilaussumman lisäksi maksumuistutuslisän. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Aamulehti voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen.

9. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Aamulehti pyritään päälevikkialueen taajamissa jakamaan ilmestymispäivinä arkisin kello 6.30 ja viikonloppuisin klo 7.00 mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Aamulehti jää Aamulehdestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee reklamoida siitä kahden arkipäivän kuluessa lehden jakeluoperaattorille, jonka yhteystiedot löytyvät lehden yhteystietolaatikosta ja verkkosivustolta. Lehti toimittaa puuttumaan jääneen lehden viimeistään seuraavana ilmestymispäivänä. Aamulehdellä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Aamulehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä Aamulehti edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Aamulehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Aamulehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Aamulehti ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Aamulehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Aamulehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Aamulehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

11. Tietosuoja

Aamulehden tilaajat ovat Sanoma Media Finland Oy / Sanoma Media Kustannus Oy asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Aamulehdellä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Aamulehden asiakaspalveluun. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan sisäistä koulutustarkoitusta varten sekä asiakastapahtumien varmentamiseksi.